cho $result;}} ?> Phương hướng hoạt động tháng 9/2015
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 79
Tháng 02 : 920
Năm 2019 : 2.832
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phương hướng hoạt động tháng 9/2015

Kế hoạch hoạt động tháng 9/2015

   PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THẠNH PHONG             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

            Số :      / KH-THCS                     Thạnh Phong, ngày 27 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 09 /2015 ( từ 01/ 09à30/09/2015)

 


     I/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

- Tiếp tục thực hiện tốt việc huy động học sinh ra lớp;

- Tuyên truyền về tác hại của các trò chơi game online;

- Thực hiện tốt việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016;

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn;

- Thực hiện việc tuyển dụng viên chức;

- Triển khai và thu các khoản phí theo đúng quy định;

- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng năm 2015.

     II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

          1. Công tác chính trị tư tưởng

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 07-TT/TU ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Tỉnh Ủy Bến Tre về nhiệm vụ năm học 2015-2016

          2. Công tác quản lý

- Phối hợp với các ban ngành, đòan thể, chính quyền địa phương trong việc huy động học sinh ra lớp;

- Tăng cường công tác tuyên truyền về ý thức học tập, chấp hành nội qui nhà trường;

- Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới;

- Thực hiện tốt việc thu nhận hồ sơ và triển khai các văn bản về việc tuyển dụng viên chức;

- Huy động học viên ra lớp 10 GDTX, TCCN;

- Thực hiện tốt việc thu các khoản phí theo đúng quy định.

          3. Công tác chuyên môn:

- Triển khai và thực hiện tốt việc thực hiện chương trình năm học 2015-2016;

- Triển khai và thực hiện sổ điểm điện tử theo Công văn sô 1787 ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre;

- Thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn thông qua trường học kết nối;  

- Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách đầu năm;

- Tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh;

          4 .Công tác PCGD.THCS :

- Thực hiện tốt công tác phối hợp vận động học sinh ra lớp;

- Tham mưu và thực hiện tốt việc huy động học viên ra lớp 10 GDTX, TCCN, ...;

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách theo đúng quy định.

            5.Thư viện:

- Cập nhật phần mềm quản lý thư viện;

- Thực hiện tốt việc cho mượn, thu hồi các loại sách phục vụ dạy và học;

- Đảm bảo chế độ trực, có kế hoạch giới thiệu sách theo chủ đề tháng;

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

  6. Thiết bị

- Cập nhật phần mềm quản lý thiết bị;

- Thực hiện tốt công tác giới thiệu, sử dụng và làm ĐDDH

- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc sử dụng ĐDDH hàng tháng;

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

7.Thư ký – kế toán

- Thực hiện tốt việc quyết toán và chuyển lương;

- Thực hiện tốt việc thu các loại bảo hiểm theo đúng quy định;

- Triển khai hồ sơ miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập;

- Chuẩn bị các loại hồ sơ đề nghị xét nâng lương thường xuyên, tăng phụ cấp thâm niên vượt khung, tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo;

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

            8. Y tế:

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng chống các bệnh;

- Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch vệ sinh môi trường;

- Đảm bảo đúng lịch trực cơ quan theo qui định.

            9. Bảo vệ :

- Thực hiện tốt việc bảo vệ ANTT , bảo vệ tài sản nhà trường;

- Có kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học;

- Đảm bảo đúng lịch trực cơ quan theo qui định.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 - Kế hoạch tháng 9 năm 2015 được Hội đồng sư phạm thảo luận và thống nhất thông qua;

- Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về nhà trường để xin ý kiến thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                       Hiệu trưởng

- HĐSP nhà trường

- Lưu VT

                                                                                                             

                                                                                              Trần Văn Mộc

 


Nguồn: thcsthanhphong.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới